Hemtjänst

Från den 1 december 2017 arbetar vi inte med hemtjänstinsatser. Vi hänvisar dig istället till något av våra systerbolag i Team Olivia koncernen - MTG Omsorg eller Olivia Hemtjänst. De hjälper dig gärna med hemtjänst!

Läs mer på MTG Omsorg eller Olivia Hemomsorg.

Välkommen till RTFL Care

Vi är ett varmhjärtat assistansbolag som hjälper våra kunder att tillvarata sina rättigheter till ett fullvärdigt liv oavsett fysiska, psykiska eller språkliga förutsättningar. Vi har lång erfarenhet inom vård och omsorg – som bygger på ett genuint intresse att administrera din personliga assistans på ett sätt som ökar din livskvalitet och som ger dig nya möjligheter att förverkliga dina ambitioner.