Du är här

Witamy na stronie firmy RTFL – Prawo do życia pełnią życia

Witamy na stronie firmy RTFL - Prawo do życia pełnią życia. Jesteśmy ciepłą i serdeczną firmą działającą w branży pomocy osobistej. Pomagamy naszym klientom w korzystaniu z prawa do pełnowartościowego życia, niezależnie od ich możliwości w sferze fizycznej, psychicznej, czy językowej. Mamy duże doświadczenie w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej, które bierze się z naszego szczerego zainteresowania oraz dążenia do tego, by Twoja pomoc osobista była realizowana w sposób podnoszący Twoją jakość życia i by otwierała przed Tobą nowe możliwości oraz umożliwiała spełnienie osobistych ambicji.

Pomoc osobista (personlig assistans)

W Szwecji pomoc osobista jest prawem ustawowym każdego obywatela, umożliwiającym prowadzenie pełnowartościowego życia na miarę możliwości funkcjonowania w społeczeństwie. Korzystanie z tego prawa nie jest łatwe, szczególnie dla osób, które nie mają możliwości komunikowania się za pomocą języka oraz nie są w stanie kontaktować się z instytucjami administracji publicznej lub też mają z nimi utrudniony kontakt. Jeśli nawet dana osoba nie ma problemów z porozumiewaniem się w języku szwedzkim na co dzień, zrozumienie oficjalnego języka oraz kultury biurokratycznej może okazać się dużą przeszkodą.

Firma RTFL została założona w 2001 roku i od tego czasu nieprzerwanie pomaga wielu rodzinom w korzystaniu z należących się im praw. Każdy przypadek jest wyjątkowy. Jesteśmy przekonani, że to właśnie nasz klient wie najlepiej, w jaki sposób pragnie dążyć do pełni życia. Mamy szerokie aspiracje i nie ograniczamy się tylko do usług w zakresie pomocy prawnej, administracyjnej lub tłumaczeń ustnych. Oferujemy również pomoc w rozwiązywaniu wszystkich małych i dużych problemów osobistych, które utrudniają naszym klientom cieszenie się pełnią życia. Może to być na przykład pomoc związana z rehabilitacją, edukacją, kwestiami mieszkaniowymi czy pracą. Dzięki naszym staraniom udało się nam wprowadzić zmiany w wielu dziedzinach życia naszych klientów.

Obecnie firma RTFL posiada około 50 klientów. Nasze relacje z klientami oparte są na zaufaniu, szacunku i chęci pomocy. Podstawą naszej działalności jest przekonanie, że każdy człowiek ma taką samą wartość. Motywuje nas ono do pracy na rzecz Twojego prawa do pełnowartościowego życia. Jeśli zastanawiasz się nad zaufaniem nam w tej kwestii, zapraszamy do skontaktowania się z pracownikami naszej firmy. Jeśli zaufasz właśnie naszej firmie, będziesz mieć duży wpływ na pomoc, jakiej Ci udzielimy. Nasi klienci są zawsze w centrum uwagi. To Ty decydujesz kto będzie Twoim asystentem osobistym i w jaki sposób ma być wykorzystany Twój zasiłek pielęgnacyjny (assistansersättning). Otrzymasz również dostęp do nowych środków i zasobów w zakresie rehabilitacji, szkoleń i edukacji.

Nasze usługi obejmują m.in.:

  • Bezpłatne porady prawne

  • Pomoc przy składaniu wniosku o zasiłek pielęgnacyjny i odwoływaniu się od decyzji

  • Zarządzanie personelem i finansami

  • Pomoc w kontakcie z instytucjami i placówkami medycznymi

  • Pomoc w zakresie oceny postępów (utvecklingssamtal) i edukacji

  • Korzystanie z naszych środków w zakresie opieki zdrowotnej, edukacji i rehabilitacji

Usługi pomocy oraz opieki domowej (hemtjänst)

Zmiana niezależnego tryb użycia na uzależniony od pomocy i wsparcia na co dzień jest najczęściej szczególnie trudna dla osób starszych, szczególnie jeśli język szwedzki nie jest Twoim językiem ojczystym. Kwestią wpływającą w znaczący sposób na jakość życia jest otrzymywanie pomocy od osób, które się lubi i do których ma się zaufanie. Ważnym elementem dobrej opieki nad osobami starszymi jest zrozumienie kultury, w której się wychowały, znajomość ich języka oraz szacunek dla ustalonych przez nie granic. Wszystko to bierzemy pod uwagę, gdy wraz z Tobą i Twoimi najbliższymi planujemy opiekę, jaką od nas otrzymasz. Dużą wagę przywiązujemy do tego, aby nasi pracownicy dysponowali odpowiednią ilością czasu przeznaczoną na zajęcie się Twoimi potrzebami i nie spieszyli się z pracą, aby zdążyć do kolejnego klienta. Równie ważna jest dla nas ciągłość pomocy oraz bezpieczeństwo.

W naszej pracy najważniejsze są Twoje potrzeby. RTFL to niewielka firma zorientowana na potrzeby klientów, która w kwestiach dotyczących jakości nie uznaje kompromisów. Zawsze bierzesz udział w rekrutacji osoby, która będzie pomagała Ci w domu. Być może zaproponujesz nam zatrudnienie kogoś, kogo lubisz i do kogo masz zaufanie. W takim przypadku dokonamy formalnej weryfikacji takiej osoby i przeprowadzimy z nią rozmowę kwalifikacyjną. Jeśli taka osoba spełnia stawiane przez nas warunki, zatrudnimy ją, by mogła Ci pomagać. Mamy również duże doświadczenie w zakresie rekrutacji oraz szeroką sieć kontaktów, dzięki której możemy znaleźć potencjalnych kandydatów spełniających Twoje wymagania. W naszej pracy związanej z pomocą i opieką domową kierujemy się dwoma słowami przewodnimi – są to: elastyczność i szacunek.

Jeśli zastanawiasz się nad skorzystaniem z naszej pomocy osobiście lub zorganizowaniem jej dla bliskiej Ci osoby, zapraszamy do skontaktowania się z pracownikami firmy RTFL.

Osoba towarzysząca (Ledsagning)

Jeżeli potrzebujesz pomocy podczas spacerów, aby odwiedzić znajomych lub wyjechać na wakacje, rozwiązaniem może być zatrudnienie w tym celu osoby towarzyszącej. Możesz skorzystać z takiej pomocy również wtedy, gdy pragniesz wziąć udział w różnych zajęciach rekreacyjnych. Pomoc osoby towarzyszącej to usługa, którą dopasujemy dokładnie do Twoich potrzeb. Jej celem jest polepszenie jakości życia dzięki nowym doświadczeniom.

Zgodnie ze szwedzką ustawą o pomocy i wsparciu dla osób niepełnosprawnych (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS), aby uzyskać prawo do pomocy takiej osoby towarzyszącej, ubiegająca się o nie osoba powinna mieć stwierdzoną poważną i trwałą fizyczną lub psychiczną niepełnosprawność, która znacznie utrudnia życie codzienne.
Gmina (kommun) ma obowiązek udzielenia Ci wsparcia stosownego do Twojego stopnia niepełnosprawności. Wniosek o uzyskanie pomocy osoby towarzyszącej należy złożyć do ośrodka opieki społecznej (socialtjänsten) lub do urzędu dzielnicy (stadsdelsförvaltningen) w gminie, w której mieszkasz. Następnie odwiedzi Cię inspektor, który oceni Twoje potrzeby. Jeśli potrzebujesz pomocy przy napisaniu wniosku, pracownicy firmy RTFL chętnie Ci pomogą.

Firma RTFL zatrudnia obecnie wiele osób towarzyszących. Zdajemy sobie sprawę, że oferując pomoc osób towarzyszących przy różnych zajęciach, podnosimy jakość życia naszych klientów - co szczególnie dotyczy osób niedowidzących lub niepełnosprawnych ruchowo. Może okazać się również, że - ze względu na upośledzenie zdolności uczenia się - potrzebujesz pomocy w wykonywaniu ulubionych lub wybranych przez Ciebie zajęć w bezpieczny sposób.