Du är här

Personlig assistans

I Sverige är personlig assistans en lagstadgad rättighet som ger alla medborgare rätten att leva ett fullvärdigt liv, oavsett funktionsförmåga. Men det är inte alldeles enkelt att ta vara på denna rättighet, särskilt för de som inte behärskar språket och myndighetskulturen.

Även om man behärskar svenska i vardagen så kan det vara svårt att förstå myndigheters byråkratiska språk och kultur. Detta är ett allvarligt tillgänglighetsproblem som hindrar funktionsnedsatta och deras familjer att tillvara ta sina rättigheter. RTFL har sedan starten 2001 hjälpt otaliga familjer att tillvarata sina rättigheter. Varje fall är unikt och vår övertygelse är att kunden vet bäst hur deras liv blir fullvärdigt. RTFL har en bred serviceambition och begränsar inte sin service till endast juridik, tolkning och administration. Vi hjälper även till med alla de små och stora individuella problem som hindrar våra kunder att leva ett fullvärdigt liv.

RTFL befinner sig i en förtroendebransch, förtroendet från kunderna är det som gjort oss till vad vi är idag. Är även du intresserad av att ge oss detta förtroende kan du klicka här för att kontakta oss.
 

Vår service omfattar men begränsas inte till:

  • Kostnadsfri juridisk rådgivning

  • Ansökan och överklagan av assistansstöd

  • Administration av personal och ekonomi

  • Stöd i kontakt med myndigheter och vårdinrättningar

  • Utvecklingssamtal och utbildningar