Du är här

Ledsagning & avlösarservice

Att vara i behov av ett stöd i vardagen, bryta isoleringen och komma ut en stund är en viktig del i vårdkedjan och det preventiva arbetet. För att det ska få så bra effekt som möjligt är det viktigt med en god matchning.

Ledsagning

Att den som ska hjälpa dig delar ditt språk och kultur kan vara en sådan grund, för andra är det mindre viktigt och det kan istället vara viktigt med kontraster eller fysisk förmåga. Oavsett dina behov och önskemål så har vi goda förutsättningar att se till att ledsagningen blir så bra som möjligt. Hur ledsagningen utformas är mycket upp till det beslut du är beviljad och de önskemål och behov just du har.
 

Avlösarservice

Att vara beroende av närstående för sin vård kan vara ansträngande för båda parter, avlösarservicen är en  insats där anhöriga och närstående kan få avkoppling och kunna uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösarservice kan ske regelbundet eller vid akuta behov alla tider på dygnet.

Insatsen har  ett kundorienterat perspektiv, där kunden har stort utrymme påverka när, hur och vem/vilka som utför våra tjänster.

Har du blivit beviljad ledsagning eller avlösarservice av din kommun eller har frågor är du välkommen att kontakta oss.