Du är här

Kurmanji

Bi xêrbênboRTFLê- emkompanîyayekalîkarîdanê ne kudixebitindaxwazkerêxwe re bêberçavgirtinaciyawazîyêfîzîkî, derûnîyan û zimanî, behremendîjijîyanek tam niqaşbiken. Gelekîserpêhatîyê me di baraparastinêsaxlemîyê da hene. Evparastinejiberelaqeyêntaybetboalîkarîyaxelkê û bi rewşektênpêşkêşkirinkuçawanîyajîyana we baştir bike û rêyênûjibodabinkirinadaxwazê we ji were dabin bike.

Parastinên şexsî

diSwedê da, behremendî ji parastinê şexsî mafek zagonîye ku hember vê hevwelatî bê berçaw girtina şiyana kar kirinê, ji mafê jîyana tam behremend dibin. Armanc, ne tenê pêşkêş kirina ev qazancane ji bo ev kesa ne ku li gel ziman û çanda fermî nenasî hene, belkî eger hûn di jîyana xwe ya rojane da bi zimanê Swedê ji diaxivin, gengaze naskirina ziman û çanda fermî ji were asteng be.

RTFL ji 2001anjigelekmalbatan re alîlarî daye ku ji mafê xwe biparêzin. Her dosyeyek taybete û em li ser ew baverê ne ku daxwazker bêhtir ji herkesekê pêdivîyê jîyana xwe nas dike.Xizmetê ku RTFL pêşkêş dike gelek berferehin û tenê ji mijarê zagonî, wergêrran û rêveberîyê re nadomin. Am dikarin ji bo çareserîya pirsgirêkek biçûk û mezin yê şexsî ku dibine sedema bêpar bûna daxwazker me ji hebûn jîyanek tam, alîkarî bidin. Mijarên veperwerde kirin, perwerde kirin, dabîn kirina avahîya û şolê di nava xizmetê me da cih digirin. Me jîyana gelek ji daxwazker xwe bi rêyê xebatên cûda weguherandîye.

NihaRTFLê 50daxwazkerhene. Têkilîyê me ge daxwazkerên me li gor pêbaverî, rûmetî û xizmeta ne. Baverîya me li ser birûmet bûna hemû insana dibe sedema xebatên me di rêya parastina mafên we yê hebûna jîyana tam. Eger hûn me baverdiken hûn dikarin gel endamê RTFLê pêwendîyê bigirin. Eger hûn RTFLê baver biken, dikarin alîkarîyê baş ji were pêşkêş biken. Daxwazkerê me her dem berçavê me ne. Biryarra bijartina perestar û pêdivîya bikaranîna alîkarîyê perestarîyê li ser milê we ye. Herwisa derfeta bikaranîna çavkanîyê nû di Mijarên veperwerde kirin, perwerde kirin û hinbûnê ji were tê dabin kirin.

Xizmetên me pêktênji:

  • Rabêjazagonîyabêdirav

  • Daxwazênpiştgirîyaşexsî

  • Rêveberîyamijarênşexsî û malî

  • Alîkarîdan ji sazî û navendên pijîşkî

  • Nirxandina kiryara û perwerda

  • Dabinkirinabeşekjiçavkanîyêpêdivîboparastinênsaxlemî, perwerde û veperwerde

Jîyana hêjayê alîkarîyê

Derbasbûna şexsên pir ji qonaxa serbixwe bo qonaxek ku bo bicî anîna kiryarrên xwe yê rojane pêdivî bi alîkarîyê hene, gelekî bi zehmete. Bi taybet eger zimanê we yê dayikê ne Swedî be. Alîkarî wergirtin ji kesên elaqemend û misoger bo geşkirina qonaxa kaliteya jîyanê pêdivî ye. Em naskirina çand û  zimanê we û naskirina astengîyên we beşek mezin ji parastina bikalite ji piran dizanin. Em pêdivîyên hebûna perestarek di gel we û bernameya malbata we bo parastina we liberçav digrin. Bo me giringe ku karmendên me ji bo pêşkêş kirina xizmetan ji were demek hêja hebe û dema we ya taybet gel çend daxwazkerên dî par neveket.berdewamî û ewlehî ji du sedemê giring tên hesibandin.

Di kiryarêxwe da em her tim pêdivîyê we berçav digrin. RTFL kompanîyek biçûk û daxwazkerperwer e ku kaliteyê nake fedayê çi tiştî. Hertim hûn di piroseya bijartina perestarê xwe yê malbatê da bên aga kirin. Gengaze ku we kesek taybet bijartibî û hûn bixwazibin ku em kesek ligor nêrînên we bibijêrin. Paşan emê wî kesî bêxîne di nava piroseya misogerî û hevpeyivînê da. Di dema hebûna mercên me yê taybet, ev tê ji were bên bijartin. Lê belê me serpêhatîyên baş di mijara bijartinê da hene û lîsteya namzetên me gelek berfirehe. Ji ber wê em dikarin kesek li gor pêdivîyê we bibijêrin. Nermitî û rûmetî du peyivên giring di kiryara parastina we da tên hesab.

Eger hûndixwazinxweyanqewmênxwe beşdarî xizmetên perestarîya malbatî biken, li gel RTFLê pêwendîyê bigrin.

Hevrêyî

Eger we bo peyaçûnê, ditina hevalan yan çûn geştê pêdivî bi alîkarîyê heya xizmeta hevrêyîyê bijarek başe ji were. Eger hûn ji kiryarê vehesîn û bêhnvedanê re ji elaqdar bin, hûn dikarin ev xizmetane bikar bînin. Xizmeta hevrêyîyê xizmetek şexsîye ku hertim ligor pêdivîyên we tê serrast kirin. Armanc dabin kirina jîyanek baş e pê bidest anîna serpêhatîyê nû.

Mafê hevrêyîyê li gor Zagona Piştgirî û Alîkarîya taybet bi Kêmendama (LSS), tenêji wan kesan re têpêşkêşkirinkuastengîyaberfireh û berdewamyacismîyanmêjîbibesedemaastenbûnaxebatên wan yêrojane.
Bajarvanî berpirse li pêşkêş kirina piştgirîyên pêdivî li gor astengîya we.hûn dikarindaxwaz xizmeta hevrêyîyê pêşkêşî navenda xizmetên civakî yan bajarvanîya heremî biken. Lêkolînerê alîkarîyê tê hevdîtina we bike û pêdivîyê we binirxîne. Eger we pêdivî bi alîkarîyê heye, daxwaza xwe pêşkêş biken heta RTFL alîkarîya we bike.

RTFLê îrorojê gelek xebat di mijara hevrêyîyê da hene. Em agadarin ku hevrêyî di bicî anîna xebatên cûda dibe sedema başbûna rewşa jîyana kesên ku çavê astengdar hene yan kêmendamin. Kesên astengîya hînbûnê ji gengaze di pêkanîna xebatên xwe yê rojane pêdivî hebe ku kesek alîkarîya wî bike