Frågor och svar om covid-19

Vi följer utvecklingen av covid-19 (coronaviruset) i Sverige och myndigheternas rekommendationer och uppdaterar våra direktiv utifrån det. 

På vår informationsportal sammanfattar och uppdaterar vi löpande frågor och svar som berör covid-19 och personlig assistans.

Personlig assistans

Vi hoppas att du ska välja oss som anordnare av din personliga assistans. Tillsammans planerar vi för att  du ska få den bästa assistansen med delaktighet och kvalitet. Vår målsättning är att du ska vara nöjd och trygg i din vardag.

Ledsagning & avlösning

Vi erbjuder ledsagning och avlösarservice. Om du är i behov av insatsen så hjälper vår jurist dig med din ansökan. Ledsagarservice är en insats som anpassas efter dina behov - kanske behöver du komma ut på promenad, besöka vänner eller andra aktiviteter. 

Hemtjänst

Från den 1 december 2017 arbetar vi inte med hemtjänstinsatser. Vi hänvisar dig istället till något av våra systerbolag i Team Olivia koncernen - MTG Omsorg eller Olivia Hemtjänst. De hjälper dig gärna med hemtjänst!

Läs mer på MTG Omsorg eller Olivia Hemomsorg.

Välkommen till RTFL Care

Vi är ett varmhjärtat assistansbolag som hjälper våra kunder att tillvarata sina rättigheter till ett fullvärdigt liv oavsett fysiska, psykiska eller språkliga förutsättningar. Vi har lång erfarenhet inom vård och omsorg – som bygger på ett genuint intresse att administrera din personliga assistans på ett sätt som ökar din livskvalitet och som ger dig nya möjligheter att förverkliga dina ambitioner.