Ledsagning

Om du behöver stöd för att kunna promenera, besöka vänner eller åka på semester är ledsagarservice ett alternativ fungerar bra. Det gäller även när du vill delta i olika fritidsaktiviteter. Ledsagarservice är en personlig service som alltid skall anpassas efter dina behov. Syftet är att du ska få en bättre livskvalitet genom nya upplevelser.

För att få rätt till ledsagarservice enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) måste du ha ett omfattande och varaktigt fysiskt eller psykiskt funktionshinder som ger dig svårigheter att klara ditt dagliga liv.
Kommunen har ansvaret att ge dig det stöd som ditt funktionshinder innebär. Ansökan om ledsagarservice gör du till socialtjänsten eller till stadsdelsförvaltningen i din kommun. En biståndsbedömare besöker dig för att bedöma ditt behov av stöd. Vill du ha hjälp att skriva ansökan så kan vi på RTFL hjälpa till.

RTFL har idag många ledsagaruppdrag. Vi vet att med ledsagning till olika aktiviteter höjer vi livskvaliteten för dig som har en synskada eller ett rörelsehinder. Du kan också ha en utvecklingsstörning som gör att du behöver hjälp för att på ett säkert sätt genomföra de aktiviteter du önskar.