Hemtjänst

Övergången från självständighet till behov av stöd och hjälp i vardagen för dig som är äldre är inte sällan svår, särskilt om du har ett annat modersmål än svenska. Att få rätt hjälp av människor man tycker om och har förtroende för är avgörande din livskvalitet. Att förstå din kultur, ditt språk och ha respekt för dina gränser ser vi som en viktig del i en god äldreomsorg. Vi väger in helheten när vi tillsammans med dig och dina anhöriga planerar för din omvårdnad. Det är viktigt för oss att personalen har den tid som krävs för att hjälpa dig och inte stressar mellan flera brukare. Lika viktigt är det med kontinuitet och trygghet.

I vårt arbete utgår vi alltid från dina behov. RTFL är ett litet och kundnära företag som inte kompromissar med kvalitet. Du är alltid delaktig i rekryteringen av den person som skall hjälpa dig hemma. Kanske har du förslag på någon som du tycker om och som du har förtroende för och som du vill att vi anställer. Då gör vi den formella kontrollen och intervjuar personen ifråga. Om de uppfyller den helhet vi eftersträvar så anställs de för att hjälpa just dig. Samtidigt har vi god erfarenhet av rekrytering och en bred kontaktyta för potentiella kandidater som vi kan matcha mot dina önskemål. Flexibilitet och respekt är ledord i vårt arbete med hemtjänst.

Är du intresserad av att låta oss hjälpa dig eller en närstående med hemtjänst är du välkommen att kontakta oss på RTFL.